ไทยนำเข้าน้ำมัน 1 ล้านล้าน ราคาลด-ธุรกิจการบินคึกคักดันยอดใช้พุ่งพรวด

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า การนำเข้าน้ำมัน 10 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,013,964 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 14.6% แบ่งเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบ 945,562 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 11.1% คิดเป็นมูลค่านำเข้าน้ำมันดิบ 109,354 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 91.7% การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 68,403 บาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่า 5,890 ล้านบาท/เดือน

สำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบ 10 เดือนแรกของปีนี้

คิดเป็นมูลค่า 984,186 ล้านบาท และการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 10 เดือนแรกของปีนี้คิดเป็นมูลค่า 53,010 ล้านบาท ทำให้มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบและสำเร็จรูป 10 เดือนแรกของปีนี้คิดเป็นมูลค่ารวม 1,037,193 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 162,238 บาร์เรล/วัน ลดลง 18.7% คิดเป็นมูลค่า 20,880 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 46.2%

“ภาพรวมการใช้น้ำมันในประเทศเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 149.75 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หน้า 15.4% เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เทศกาลวันหยุดยาว และราคาน้ำมันที่ชะลอ
ตัวลง”

ไทยนำเข้าน้ำมัน 1 ล้านล้าน ราคาลด-ธุรกิจ
น.ส.นันธิกากล่าวอีกว่า ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากการใช้กลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 72.20 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 18.6% จากมาตรการช่วยเหลือ โดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 29.83 ล้านลิตร/วัน การใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 5.49 ล้านลิตร/วัน และเบนซินลงมาอยู่ที่ 0.53 ล้านลิตร/วัน

ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 8.20 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หน้า 88.2% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบิน และการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินจากต่างประเทศเดินทางเข้า-ออกไทยมากขึ้น.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : iaamart.com